Dr. A. Verpalen
Psychologe N.I.P.
Zuid-Westsingel 8
4611 KE Bergen op Zoom
Tel: 06-51022438
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Praktijk voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongerenAlgemene Leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle elektronische bestellingen van artikelen van Kids test & onderzoek zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

1.2 Kids test & onderzoek is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt, binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling, een bericht aan de klant gestuurd.

1.3 Kids test & onderzoek behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4 Totstandkoming: Door het bevestigen van de bestelling via de webwinkel en betaling op de aangegeven wijze, komt de overeenkomst met Kids test & onderzoek tot stand. Braams bewaart de gegevens van de overeenkomst na de totstandkoming. Desgewenst kan de klant de gegevens opvragen bij Kids test & onderzoek. Indien de klant de bestelling achteraf wil wijzigen, kan daarover contact opgenomen worden met Kids test & onderzoek. Voor het afronden van de betaling kan een bestelling worden gewijzigd of geannuleerd door de bestelprocedure af te breken.

2. Identiteit van de ondernemer

Kids test & onderzoek is een eenmanszaak, handelend onder de naam Kids test & onderzoek, gevestigd aan de Zuid-Westsingel 8, 4611 KE Bergen op Zoom (tevens bezoekadres). Telefonisch bereikbaar op werkdagen: 06-51022438 en via de mail op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KvK-nummer: 20161921

3. Prijzen

3.1 De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Kids test & onderzoek is als vrijgevestigde psychologische praktijk niet btw plichtig. Er wordt derhalve geen btw berekend over de kleinschalige verkoop van de producten ten behoeve van kinderen met leerproblemen.

3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Kids test & onderzoek behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4. Betaling

4.1 Betaling geschied via iDeal, via uw eigen vertrouwde online omgeving.

4.2 De bestelling wordt uitgevoerd zodra de bestelling door Kids test & onderzoek via de webwinkel in goede orde is ontvangen.

5. Levering

5.1 Levering geschiedt aan het door de klant opgegeven adres.

5.2 Kids test & onderzoek is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.

5.3 De levertijd in Nederland is in de regel 2-4 werkdagen.

5.4 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa 10 werkdagen.

5.5 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enig leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, geen recht uw bestelling te annuleren en geen recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6. Reclame

6.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen zeven werkdagen kosteloos retour gezonden worden aan Kids test & onderzoek. U krijgt dan, na ontvangst, een nieuw exemplaar van Kids test & onderzoek toegezonden.

6.2 Indien u een product, om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Kids test & onderzoek te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen. Kids test & onderzoek zal dan, onder deze voorwaarden, de prijs van het artikel retourneren op de opgegeven bankrekening.

7. Eigendom

7.1 De klant dient alle intellectuele en creatieve eigendomsrechten welke op het door Kids test & onderzoek geleverde artikel berusten te respecteren.

7.2 De door Kids test & onderzoek geleverde artikelen zijn bestemd voor privé en/of educatief gebruik.

8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kids test & onderzoek in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kids test & onderzoek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kids test & onderzoek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Levertijden en verzendkosten

Prijzen zijn inclusief een bijdrage in de verzendkosten, te weten 3 euro per spel. De spellen worden verzonden met DPD als brievenbuspakket met track en trace. Bij grotere hoeveelheden, te groot voor een brievenbuspakket, wordt een bestelling verzonden via DPD pakketservice.

Levertijden binnen Nederland: 2-4 werkdagen

Levertijden buiten Nederland maar binnen Europa: 7 – 9 werkdagen

Levertijden buiten Europa: 12-14 werkdagen.

Retouren & service

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van reden, te retourneren. Het product dient dan ongeopend en onbeschadigd te zijn. U heeft, na annulering, nogmaals 14 dagen om uw product, ongeopend en onbeschadigd, te retourneren aan Kids test & onderzoek,    Zuid-Westsingel 8, 4611 KE Bergen op Zoom. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten van het retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw retourrecht, zal het product in de originele staat en verpakking aan Kids test & onderzoek geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten, mits het product in goede orde ontvangen is.

Bestellen & betalen

Bestellen kan via de webshop pagina van www.kidstestenonderzoek.nl en betalen geschied via iDEAL.

De kosten van de producten zijn inclusief een bijdrage in de verzendkosten van 3 euro per spel. Verzending gaat via de DPD als brievenbuspakket of via DPD pakketservice bij grotere afnamen. Helaas hebben wij geen invloed op de levering middels DPD, hierdoor kan een bestelling soms vertraging oplopen.Disclaimers

Dit is de disclaimer die behoort bij de website www.kidstestenonderzoek.nl.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder enige informatie over u te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben, bijvoorbeeld om met u te corresponderen via de email of contactformulier of om een bestelling te verwezenlijken. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

De website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. Deze resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Overige juridische informatie

Kids test & onderzoek betracht uiterst zorgvuldig om te gaan bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Kids test & onderzoek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Kids test & onderzoek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kids test & onderzoek. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Kids test & onderzoek.

kids&test02 tn
circels