Dr. J.M.P. Verpalen
Registerpsycholoog NIP/Kind & Jeugd
Zuid-Westsingel 8
4611 KE Bergen op Zoom
Tel: 06-51022438
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Praktijk voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren


Oefenen met lezen en spelling kan ook anders!

Voor kinderen met lees- en spellingsproblemen en/of dyslexie is het oefenen van lezen en spellen natuurlijk heel erg belangrijk. Vaak vinden ze dit echter moeilijk en daardoor niet leuk. Gelukkig kun je het oefenen ook afwisselen met spelletjes, zoals het nieuw verschenen Kids Klankenmemory deel 1. Spelenderwijs de letters met de bijbehorende klanken leren, ook de lastige klanken, zoals de 'au', de 'ui', de 'eu', de 'ieuw' en nog veel meer!
Te bestellen via de Webwinkel-pagina van deze website.
                                                                              20210910 140411 1

Nu verkrijgbaar!


Kids Klankenmemory deel 1

foto spel 1 20210523 114113


Klanken bij de letters oefenen met Kids Klankenmemory, voor kinderen die toe zijn aan letters en lezen en voor kinderen die daar juist moeite mee hebben! Op een leuke manier oefenen met de klank-tekenkoppeling. Door de vele kaartjes kan er ook een selectie gemaakt worden van de klanken die geoefend worden. Ook goed te gebruiken als oefenmateriaal voor remedial teaching, logopedie, voor kinderen met (een vermoeden van) dyslexie, een Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS) en voor nieuwkomers.

(Hoog)begaafde kinderen leren anders!


Vanuit neuropsychologisch onderzoek is bekend dat de cortex (buitenste laag van de hersenen) van hoogbegaafde kinderen een andere ontwikkeling doormaakt dan die van niet-hoogbegaafde kinderen. Op jonge leeftijd is de cortex van hoogbegaafde kinderen dunner. Hun hersenontwikkeling is van geboorte af aan gericht op leren door analyseren, in plaats van door eindeloos oefenen. De cortex is smaller en verdikt zich langzamer en geleidelijk met de tijd. Bij niet-hoogbegaafde kinderen gebeurt het tegenovergestelde, zij hebben een dikkere cortex als ze jonger zijn en dat wordt kleiner/smaller op de leeftijd van 12/13 jaar.  Begaafde en hoogbegaafde kinderen hebben een grotere hoeveelheid grijze stof in bepaalde hersengebieden. De grijze stof staat in verband met kennis, het vermogen om informatie te verwerken en met intelligentie. Zij verwerken informatie enorm snel en kritisch, hebben een hoge analytische capaciteit waardoor zij in staat zijn om meer kennis te onthouden en daarnaast beter en sneller zijn in analyseren en conclusies trekken.

De grijze stof slaat informatie op en beheert die, de witte stof beweegt: maakt verbindingen tussen neuronen. Het brein van hoogbegaafden heeft een enorme neuronale efficiëntie, de witte stof is anders dan van niet-hoogbegaafden, er zijn veel meer neuronale verbindingen. Het is een enorm geavanceerd netwerk, waar alles heel snel werkt. Hierdoor kunnen ze ook vast lopen: Er zijn zoveel ideeën, hypothesen en gevolgtrekkingen, waardoor ze kunnen vastlopen bij een opdracht, toets, examen of eenvoudige vraag. Omdat impulsen in de hersenen parallel en op meerdere niveaus tegelijk aangeboden, vergeleken en verwerkt worden kan het zijn dat hoogbegaafden ook bovengemiddeld gevoelig zijn voor prikkels.

Hoogbegaafde leerlingen hebben hierdoor andere onderwijsbehoeften dan niet-hoogbegaafde leerlingen. Dit betekent dat niet alleen het onderwijsaanbod aangepast dient te worden, maar dat er ook begeleiding nodig is om deze leerlingen, met hun andere manier van leren, op een positieve manier verder te laten ontwikkelen. Hierdoor kunnen b.v. onderpresteren, demotivatie, gedragsproblemen en trauma’s worden voorkomen. Helaas hebben scholen vaak niet de middelen en mensen hiervoor, iets dat in het kader van passend onderwijs, nog de nodige aandacht behoeft.

(zie Burgaleta et al.,2014; Karana et al., 2009; Langeslag et al. 2013; Li & Tian, 2014; Schmithorst et al., 2005; Shaw, 2007)

kids&test02 tn
circels