- Onderzoek naar intelligentie (6 tot en met 16 jaar) 
   (met de Wisc-III, intake, onderzoek, eindgesprek en schriftelijk verslag)    

- Capaciteitenonderzoek schoolkeuze voor groep 8, klas 1, 2 en 3 van    
   het Voortgezet Onderwijs
   (met de NIO, intake, onderzoek, eindgesprek en schriftelijk verslag)
               
- Onderzoek naar beroepsinteresse    
   (intake, onderzoek, eindgesrpek en schriftelijk verslag)

- Screening op dyslexierisico (geen diagnose)    
   (met de Dyslexie Screening Test, intake, onderzoek, eindgesprek en schriftelijk verslag)

-  Volledig onderzoek naar dyslexie                    
   (intake, intelligentieonderzoek met de WISC-III, dyslexie onderzoek,
   eindgesprek en schriftelijk verslag)

-  Volledig onderzoek naar discalculie                    
   (intake, intelligentieonderzoek met de WISC-III, discalculie onderzoek,
   eindgesprek en schriftelijk verslag)

- Screening op gedragstoornissen en onderzoek naar sociaal emotioneel
   welbevinden.                                
   (intake, vragenlijstonderzoek, gesprekken/observatie, eindgesprek,
   schriftelijk verslag en, indien nodig, doorverwijzing voor verder
   onderzoek)

   

* Met bestaand intelligentieonderzoek, niet ouder dan twee jaar
   (bijvoorbeeld van Edux of GGZ)
Praktijk voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren
Tarieven
275,-


225,-170,-


170,-


480,-450,-275,-240,-

Welkom
      
Wie ben ik
   
Studie- & Beroepskeuze
 
Dyscalculie

Dyslexie

Tarieven


Copyright 2013 asmi-ikben. All Rights Reserved.
*
*
Welkom  |  Wie ben ik   |  Studie- & BeroepskeuzeDyscalculie  | Dyslexie   | Tarieven
Drs. A. Verpalen
Psychologe N.I.P.
Zuid-Westsingel 8
4611 KE Bergen op Zoom
Tel: 06-51022438
Email: averpalen@zonnet.nl