Praktijk voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren
Dyslexie
Lees- en spellingsproblemen bij kinderen kunnen veroorzaakt worden door een leerstoornis, genaamd dyslexie. De definitie die op dit moment algemeen aanvaard is luidt: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland). Lezen is een belangrijke vaardigheid die in de gehele schoolloopbaan centraal staat, ook bij andere vakken. Diagnose van dyslexie geeft de mogelijkheid kinderen gerichte hulp te bieden bij het leren lezen en spellen. Onderzoek naar dyslexie (waarbij ook een intelligentieonderzoek gedaan wordt) is in deze praktijk mogelijk.

Als er sprake is van dyslexie bij een kind kan er tevens een 'dyslexieverklaring' afgegeven worden. Met deze verklaring is het mogelijk op school bepaalde faciliteiten te krijgen zoals extra examentijd en het gebruik van hulpmiddelen. De mogelijkheden kunnen per school verschillend zijn.

Veel kinderen doen in -bijvoorbeeld- groep 8 een Eduxonderzoek (NIO) of een andere intelligentie test. Als deze afname niet ouder is dan 2 jaar, kan die gebruikt worden voor het dyslexieonderzoek. Er wordt dan geen volledige intelligentiebepaling gedaan, maar wel enkele subtests van de WISC-III, die nodig zijn bij het onderzoek naar dyslexie. Wel is er een kopie van de uitslag van het onderzoek uit groep 8 nodig. Voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs in het eerste en tweede jaar, die hiervoor in aanmerking komen, wordt dan de helft van de prijs van een volledig dyslexieonderzoek berekend.

Welkom
      
Wie ben ik
   
Studie- & Beroepskeuze
 
Dyscalculie

Dyslexie

Tarieven


Copyright 2013 asmi-ikben. All Rights Reserved.
Welkom  |  Wie ben ik   |  Studie- & BeroepskeuzeDyscalculie  | Dyslexie   | Tarieven
Drs. A. Verpalen
Psychologe N.I.P.
Zuid-Westsingel 8
4611 KE Bergen op Zoom
Tel: 06-51022438
Email: averpalen@zonnet.nl